STMÍVÁNÍ

Analogové řízení (1–10 V)

Nejstarší a nejjednodušší způsob regulace. Převážně se využívá pro malé soustavy ve spojení s manuálním regulátorem, popř. se senzorem denního osvětlení pro automatickou regulaci.

Manuální regulátor (1–10 V)

Regulátor 1-10V otočný ovládá max. 50, spíná max. 10 jednozdrojových, nebo 5 dvouzdrojových svítidel, nebo 5ks svítidel 4x18W. Počet spínaných svítidel lze zvýšit použitím stykače.

Základní zapojení stmívání - analog (1–10 V)

Zapojení stmívání se stykačem - analog (1–10 V)

Senzor denního osvětlení

Nutno specifikovat zda na T5 nebo T8

Senzor MIMO 2 (1-10V). Reguluje automaticky na konstatní úroveň osvětlení nastavitelnou v rozsahu cca 200 – 600 lx. Umožňuje  egulovat až 15 předřadníků (svítidel).

Schema zapojení stmívání - MIMO2 (1–10 V)

DALI - digitální řízení

Příklad značení: ZC228/12LOSZK+DimDALI

Nejmodernější způsob regulace a řízení osvětlení využívaný pro moderní instalace pro začlenění soustavy do systému inteligentního řízení budov.

(Digital Addressable Lighting Interface) nabízí nové možnosti. Systém DALI je definován jako „Master-Slave“ systém, ve kterém spolu komunikují řídící moduly, které vysílají příkazy a předřadné přístroje (svítidla), které příkazy přijímají. Celý systém je postavený pro 64 komponentů což nemusí být jen svítidla, ale třeba i reléové moduly pro pouhé zapnutí/vypnutí čehokoli. Těchto 64 komponentů může být zařazeno až do 16 skupin, přičemž kompo­nenty nemusí být pouze v jedné skupině. Dále je možno nastavit až 16 scén.

Propojení všech svítidel je provedeno pomocí dvoužilového vodiče a veškeré nastavení se provádí až po instalaci svítidel. Z toho důvodu je v budoucnosti možno kdykoli změnit zařazení svítidel do skupin. Pak je možno např. změnit způsob rozsvěcení z jednotlivých řad na jed­notlivé sloupce, nebo ovládat jedno svítidlo samostatně a pak celý zbytek. To vše bez zásahu do elektroinstalace.

Řídící moduly mohou být od těch nejjednodušších, které si lze představit jako obyčejná tlačítka, kterými lze skupinu svítidel rozsvítit, zhasnout nebo vyvolat určitou scénu. Scénou rozumíme určité nastavení, které bylo uloženo do paměti a kdykoli se k němu můžeme vrátit.

Jedna ze scén může být např. normální provoz, jiná setmělý stav určený pro prezentace a nebo třeba pouze orientační osvětlení pro pochůzku ostrahy objektu.

Řídící modul může ale i řídit soustavu v závislosti na den­ním osvětlení, popřípadě fungovat i jako přijímač bezdrá­tového ovladače.

Se systémem DALI je možno do soustavy následně vstupo­vat a konfiguraci upravovat podle aktuálních požadavků. Systém DALI může být i začleněn do systémů jako jsou například EIB, LonWorks, a všech podobných.

V případě zájmu jsme Vám připraveni pomoci s konkrétní aplikací.

Základní zapojení stmívání - DALI

Ovládání TLAČÍTKEM

TOUCH DIM

Další možností je ovládání tlačítkem.

Některé stmívatelné předřadníky umožňují regulaci obyčejným tlačítkem. Ovládání pak funguje následovně: Krátkým stisknutím tlačítka svítidla rozsvítíme nebo zhasneme, delším stisknutím ubereme nebo přidáme.

Počet takto ovládaných předřadníků není teoreticky ome­zen, ale doporučuje se pro soustavy do 20 předřadníků.

S výhodou lze tento způsob regulace použít pro ovládání z více míst (paralelně propojená tlačítka).Tuto regulaci nabízíme u předřadníků HELVAR a u předřadníků TRIDONIC.

Vlastnosti předřadníku HELVAR „sc“:

Ovládání se provádí pomocí nuly.Je možno použít i fázi. Předřadník nemá paměť, t.zn., že po rozsvícení se svítidlo vždy rozsvítí na 100%. Pozor po výpadku el. energie se svítidla sama rozsvítí a to i v případě že jsou vypnuta pouze tlačítkem. Tomuto jevu se dá předejít předřazením vypínače. Při provozu může ojediněle dojít k nesynchron­nímu stavu (některé svítidlo svítí a některé nesvítí). Svítidla sesychronizujete vypnutím jističe.

Vlastnosti předřadníků TRIDONIC „ECO a EXCEL“:

Ovládání se provádí pomocí fáze. Předřadník paměť, t.zn., že po rozsvícení se svítidlo rozsvítí na původní hodnotu. Po výpadku el. energie se svítidla vrátí do stavu v jakém byla před výpadkem. Při provozu může ojediněle dojít k nesynchronnímu stavu (některé svítidlo svítí a některé nesvítí). Svítidla sesychronizujete stisknutím tlačítka na dobu delší než 10s (všechna svítidla se rozsvítí na 100%).