Vzdělávací centrum na SPŠ SE a VOŠ v Liberci

Na základě dlouhodobější spolupráce Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Libercis firmami  ELKOVO ČepelíkHakel – Trade s.r.o.Hager a Jablotron i za podpory dalších firem bylo sponzorsky realizováno na této škole v roce 2010 vzdělávací centrum (nové okno)stručný popis centra: V odborné učebně je postaven vzorový dům („domeček“), na kterém jsou instalována zařízení pro domovní a průmyslové rozvody, ochranu proti atmosférickým výbojům a základní zabezpečení objektu. Žáci i odborná veřejnost mají možnost seznámit se praktickým provedením zapojení. Samostatnou částí je měření,  regulace a programování osvětlení. To je realizováno jak v „domečku“, tak i v celé učebně. Základem jsou 2 nezávislé světelné okruhy, které lze plynule regulovat i nastavovat z PC.jednotlivá pracoviště:
  • „domeček“ – domovní a průmyslové rozvody, regulace a měření osvětlení, ochrana proti přepětí a zabezpečení objektu
  • panel světelných zdrojů – pro praktické ověření charakteristik různých světelných zdrojů a řízení jejich výkonu
  • prostor učebny – 2 nezávislé světelné okruhy s různými světelnými zdroji, možnost nastavení světelných scén a skupin, řízení na základě denního světla…

Cena Francouzsko-české obchodní komory

Dne 2. června 2015 obdržela naše firma cenu Francouzsko-české obchodní komory.

Každý rok se Francouzsko-česká obchodní komora snaží zviditelnit firmy, které myslí na svou budoucnost a náležitě je ocenit. Cílem udílení těchto cen je motivovat další výrobní a průmyslové podniky, aby se zapojily do procesu vzdělávání. 

V roce 2015 byly oceněny firmy za spolupráci se středními odbornými školami a učilišti a za inovativní přístup k technickému vzdělávání. 

Naše firma je laureátem kategorie
Spolupráce malých a středních podniků se středními odbornými školami nebo učilišti

Spolupráce se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Liberec

V roce 2010 otevření vzdělávacího centra – uhrazení veškeré světelné techniky, podíl na sestavování úloh pro praktická cvičení, dodávání svítidel, instalace moderní osvětlovací technologie ve všech třídách, pomoc při řešení technických problémů, možnost praxe pro studenty.

Pro více informací navštivte webovou adresu http://www.ccft-fcok.cz/prix (nové okno)

Fotografie z výstavby naleznete na webové stránce průmyslové školy (nové okno)