Český výrobce svítidel

Sortiment 2018

Od ledna 2019 již nebude možno nabízet některé produkty 2. generace, v kódu svítidla značeno 2G. Jedná se o starší sortiment z katalogu 2016-17.  Svítidla budou automaticky nahrazována produkty 3. generace z katalogu 2018-19.  Většinou se jedná o svítidla stejného vzhledu, ale s modernější LED výbavou.