Žárovky a halogenové žárovky

ŽárovkaŽárovky

Klasické žárovky s Wolframovým drátem (ø asi 14mm) dnes dvojitě vinutým.

Vyzařování světla je vyvolané tepelným buzením, mají spojité spektrum.

Základní vlastnosti: nízká cena, okamžité zapnutí, možnost stmívání, Ra=100, životnost cca 1000 h je závislá cca s 3,5 mocninou napětí, značný pokles světelného toku s napětím, měrný výkon cca 13 lm/W .

Vnitřní prostor baňky je vyčerpán (u žárovek do 25W), zbytky plynu pohlceny getrem naneseným na vlákno, nebo na konce přívodů . Náplň žárovek plněných (u žárovek nad 25W) bývá argon, nebo krypton oba s příměsí dusíku

Halogenové žárovky

Teprve v roce 1959 se objevily první informace o žárovkách, u nichž se do plnícího plynu jód s cílem potlačit usazování wolframu na vnější baňce (vytvořit termochemickou transportní reakci wolframu s halogenem). Myšlenka použít halové prvky v žárovkách je podstatně starší, ale experimenty nebyly úspěšné (přidání halogenu do běžných žárovek způsobovalo jeho rychlou reakci s materiálem přívodů s následnou kondenzací na stěně baňky). Vyřešení tohoto problému znamenalo podstatně změnit konstrukci baňky (nutno větší tlak a zajistit, aby teplota neklesla pod 250°C. Plynou náplň žárovky tvoří obvykle krypton a sloučenina halogenu např. methyljodyd, metylenbromid apod.

Halogenové žárovky

Zjednodušený popis halogenového cyklu:

Wolfram vypařující se z vlákna se v blízkosti baňky (nízká teplota) slučuje s halogenem (nejčastěji s bromem). Vlivem koncentračního spádu se tato sloučenina vrací od stěny baňky zpět k vláknu. Zde se dostává do teploty, kde se začne rozkládat na wolfram a halogen. Část wolframu se usazuje zpět na vlákno a zároveň velká hustota wolframu v okolí vlákna snižuje vypařování wolframu z vlákna, a tím se prodlužuje život žárovky.

Halogenové žárovkyCelkový efekt wolfram-halogenového cyklu u žárovky představuje při zvýšení světelného toku asi o 30% přibližně dvojnásobný život oproti klasické žárovce.

Halogenové žárovky se vyrábějí v provedení lineárním se dvěma paticema a v provedení s jednou paticí.
Zvláštním druhem halogenových žárovek jsou žárovky s dichroitickým zrcadlem. Taková žárovka zajišťuje maximální světelný tok v daném směru a omezuje až 60% nežádoucího infračerveného záření, které prochází zrcadlem. Osvětlovaný předmět je tudíž vystaven mnohem nižšímu tepelnému záření než při osvětlení žárovkou s klasickým hliníkovým reflektorem.

Obrázek ukazuje schematické a skutečné provedení takovéto žárovky na 12V.

Schematické a skutečné provedení žárovky na 12V.

Z grafu je vidět rozdíl mezi hliníkovým a dichroickým reflektorem.

Graf

Při montáži halogenové žárovky se nesmíme dotknout baňky (mastnota z  prstů naruší odvod tepla a baňka se v místě dotyku zničí). V případě že se omylem baňky dotknete je třeba před rozsvícením baňku odmastit např. lihem.Elkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]