Základy nauky o barvě

RozkladV nauce o barvě se barva nechápe jako směs pojiva a barviva, ale barva respektive vjem barvy, označuje vlastnost zrakového počitku, která umožňuje pozorovateli zjistit rozdíl dvou předmětů či ploch. Běžně se však pojem barva přenáší na vlastnost světla a předmětů a hovoří se o barvě světla nebo o barvě předmětů. Přesněji - barevné vlastnosti světla se označují chromatičnost a barevné vlastnosti povrchu - kolorita.

Teplota chromatičnosti: (barva světla) je definována u teplotních zdrojů a udává se v Kelvinech. Teplota chromatičnosti Tc je rovna teplotě černého zářiče, jehož záření má stejnou chromatičnost jako uvažované záření.

Podání barevPodání barev: Vjem barvy určitého předmětu je podmíněn jednak spektrálním složením záření zdroje osvětlujícího předmět a spektrálním činitelem odrazu či prostupu předmětu. Vjem barvy je však také ovlivněn i samotným zrakem vzhledem k dlouhodobému zvyku člověka v přírodním světle, ale také v žárovkovém světle. (sníh je bílý, budova je bílá ...) Vliv spektrálního složení světla zdrojů na vjem barvy osvětlených předmětů charakterizuje podání barev. „Kvalitu světla“ určuje index barevného podání Ra 0-100 (-) 100 je maximum (naprosto věrné podání barev). Index barevného podání určujeme u výbojových zdrojů světla - nemají plné spektrum. U teplotních zářičů (žárovka) je index barevného podání Ra=100.Elkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]