Světelné zdroje

Žárovka

Víte kdo první vynalezl žárovku?

Zdánlivě prostá otázka s odpovědí přeci Thomas Alva Edison. Skutečnost je ale jiná! Roku 1841 si dal patentovat první žárovku, v níž použil tenký platinový plátek Francouz Fréderic de Moleyns. Tato žárovka měla ale velmi krátkou životnost. Roku 1854 se rozsvítil první žárovky i Henry Goebel Němec, který emigroval do New Yorku - Edisonovi bylo teprve 7 let a bylo to o rok dříve než byla použita petrolejová lampa a 50 let po té co se k Napoleonově korunovaci poprvé rozzářilo první plynové osvětlení. Henry Goebel - optik a hodinář, který touto žárovkou osvětlil výkladní skříň ve které vystavoval dalekohled, aby přilákal zákazníka. V žárovce použil zuhelnatělé bambusové vlákno.Goebel neuměl dostatečně anglicky na to aby mohl napsat patentní přihlášku a také neměl potřebné finance na uznání patentu. Roku 1873 Alexandr Nikolajevič Lodygin - Rus sestrojil žárovku, která vydržela svítit 1/2 hodiny. Byla požita na ulici v Petrohradě.

Thomas Alva Edison, Američan holandského původu, zapálen a vervou nejplodnější vynálezce v dějinách se vrhl v září 1878 na sestrojení žárovky. Edison začal tam kde Lodygin skončil : zkoumal vlastnosti uhlíkové tyčinky. Její život byl však velmi krátký a tak se vrátil o krok zpět ke kovovým vláknům. Ani zde však nepochodil a tak se zhruba po 1600 pokusech vrací opět k uhlíku. Po spoustě pokusů dokázala 21.10.1879 zuhelnatělá nit svítit plných 40 hodin (zuhelnatělá japonská bavlna). (první Edisonova žárovka svítila 8 min.) Na Silvestra téhož roku se rozsvítilo několik žárovek na cestě do Edisonova sídla. A pak už následovala spousta práce - objímka, vypínač, pojistky ... . První žárovky v Evropě byly použity v roce 1882 k osvětlení divadla v Brně roku 1882.

(čerpáno z časopisu Světelná technika 3/96 a 3/98)


Světelné zdroje: Zařízení, která vysílají viditelné záření se nazývají světelné zdroje. Mohou být buď přírodní (slunce, blesk), nebo umělé (svíčka, plynová lampa, žárovka...). Předmět vyzařující světlo, jež vzniklo v něm samém přeměnou energie je primární světelný zdroj. Sekundární světelný zdroj je předmět, který světlo vysílá tím, že světelné paprsky odráží nebo propouští.

Základní členění elektrických světelných zdrojů používaných pro všeobecné osvětlení

Světelné zdroje

Parametry světelných zdrojů:

Většina autorů odborné literatury se snaží rozdělit vlastnosti světelných zdrojů do různých kategorií. Např. Mechanické vlastnosti, elektrické vlastnosti, světelně technické vlastnosti apod. Po projití literatury jsem se rozhodl toto dělení neprovádět, ale uvést pokud možno všechny vlastnosti světelných zdrojů. S tím, ať si světelný technik vybere dle vlastního uvážení důležité vlastnosti vždy pro konkrétní případ.

Světelný tok zdroje - f (lm), Měrný výkon - h (lm.W-1),
Celkový příkon - P (W), Index barevného podání - RA,
Teplota chromatičnosti -TC, Jas – L (cd.m-2),
Technický život zdroje, Pracovní poloha,
Závislost parametrů na napětí, Závislost parametrů na teplotě,
Tvar a velikost aktivní části, Provozní napětí zdroje,
Typ regulace, Připojení na napájecí soustavu,
Způsob jištění, Rozměry, Patice, Hmotnost

Teplotní světelné zdroje (inkadescentní)

Vyzařování světla je vyvolané tepelným buzením, mají spojité spektrum.

Výbojky

Vyzařování světla je vyvolané vybuzením atomů plynu v elektromagnetickém poli. Narazí-li volný elektron, urychlený v elektrickém poli, na atom plynu, vystoupí jeho valenční elektron na vyšší energetickou hladinu do zakázaného pásma (atomy se "vybudí"). Na této hladině se ale elektron nemůže trvale udržet a vrací se na hladinu původní. Přebytečnou energii uvolní v podobě světelného záření. Záření, které při tom vzniká má určitou vlnovou délku, charakteristickou pro příslušnou náplň.
Typickou vlastností výboje v plynu je záporná odporová charakteristika výboje (odpor výboje klesá s rostoucím proudem). Proto nemůžeme výbojové zdroje připojovat přímo k el. Síti, ale jen v sérii s předřadníkem. Předřadníkem může být rezistor (např. i vlákno žárovky zapojené do série s výbojkou) nebo tlumivka, popř. rozptylový transformátor.

Odkaz na muzeum světelných zdrojů:

http://bulbcollector.com/

A sbírka patrně nejznámějšího českého sběratele p. Stanislava Slabyhoudka:

http://muzeum.pre.cz/soukrome_sbirky/zarovky/Elkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]