Osvětlování

Navrhování osvětlení je současně vědou i uměním
(nevím kdo je autorem této myšlenky, já to opsal z knížky Prof. Jiřího Habela, ale je to určitě pravda)

Zásady osvětlování:

Při osvětlování je potřeba aby si světelný technik uvědomil, že se snaží vytvořit uspokojivé podmínky pro vidění a požadavky pro zrakový výkon a zrakovou pohodu. A dále měl napaměti, že spolu úzce souvisí nálada - zdraví - světlo - pocity - motivace. A toto vše je možno světlem ovlivnit.
Měl by si uvědomit k čemu bude osvětlovací soustava sloužit, podle toho zvolit způsob osvětlení (bodové X plošné) a zvolit typ světelného zdroje, s ním teplotu chromatičnosti a index barevného podání. Normové hodnoty (kolik světla je potřeba a jak moc je třeba bránit oslnění se dočte v normách). Při návrhu počtu svítidel a jejich výkonů mu již pomůže výpočetní program.

Osvětlování můžeme rozdělit na:

osvětlování vnitřních prostorů

 • denní osvětlení
 • sdružené osvětlení
 • umělé
 • náhradní osvětlení
 • nouzové osvětlení

osvětlování venkovních prostorů

 • komunikací
 • architektury
 • prostranství (stadiony, nádraží, náměstí …)

Výchozí podklady:

 • účel a využití prostoru
 • výkresy (stavební)
 • rozmístění technologických zařízení a vybavení místností
 • povrchová úprava
 • možnosti řešení údržby
 • zvláštní požadavky

Osvětlení vnitřních prostorů:

Denní osvětlení:

Denní osvětlení vnitřních prostorů se realizuje pomocí oken, střešních oken a světlíků. Hodnota (velikost) denního osvětlení se určuje v % venkovního osvětlení (osvětlenosti nezastíněné krajiny). Výpočet denního osvětlení by měl provádět stavební projektant. Dle výsledků denního osvětlení volíme umělé osvětlení Umělé popřípadě Sdružené.

Umělé + Sdružené osvětlení:

Z výchozích podkladů
=> hladina jasů nebo osvětlenosti , rovnoměrnost, zábrana oslnění, teplota chromatičnosti, převažující směr osvětlení
=> způsob osvětlení daného prostoru
=> druh svítidel a světelných zdrojů a způsob ovládání popřípadě stmívání popř. změna umístění svítidel, či vlastností svítidel - např. v galerii

Způsob osvětlení:

 • celkové (plošné) - vzdušnost, volnost, pracovní prostředí
 • centrované - bezpečí, domov, zázemí, důvěrné prostředí

Pár poznámek a příkladů k osvětlení (čerpáno z časopisu SVĚTLO www.svetlo.info a z www.philips.cz)

Autorem je Ladislav Monzer, pán na kterého moc rád vzpomínám. Vzpomínám na jeho přednášku, při které nám položil otázku: „Pánové (žádnou slečnu jsme v kruhu neměli) jak si myslíte, že je stará světelná technika?“. Po chvilce ticha se pousmál a odpověděl si „Jako prostituce“ následovalo naše překvapení a on jedním dechem pokračoval „již v jeskyni člověk začal přemýšlet kam má umístit hořící louči, aby od ní viděl, nestínil si a zároveň aby mu nekouřila pod nos.“
(soubory ve formátu pdf)Elkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]