Optické záření

Spektrum

Záření je vysílání energie v podobě elektromagnetických vln. Libovolné záření lze rozložit na složky se sinusovým průběhem. Každá složka je charakterizována jedinou frekvencí v (Hz), popřípadě vlnovou délkoul. Zářivý tok Fe (W) je výkon přenášený zářením.

Optické záření: je elektromagnetické záření - jeho viditelné spektrum, jehož vlnová délka je zhruba 400 - 800 nm. (360 až 400 - 760 až 830nm) cca 100 000 GHz

Ultrafialové záření: je elektromagnetické záření, jehož vl. délka je přibližně 1 - 400 nm.

Infračervené záření: je elektromagnetické záření, jehož vlnová délka je asi 780 – 106 nm.

Spektrum-denElkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]