LED sv韙idla CLASSIC (do podhledu M625 i do s醖rokartonu)

LED sv韙idla CLASSIC (do podhledu M625 i do s醖rokartonu)

Modern, 鷖porn, interi閞ov LED sv韙idla.

Popis sv韙idel:

 • LED sv韙idla - sv韙idla vyu烅vaj nejpokrokov靔氻 sv靦eln zdroj, tedy sv靦lo emituj韈 diody LED (Light Emitting Diodes).
 • Hlavn p鴈dnost LED je dlouh 瀒votnost (50.000 provozn韈h hodin p鴌 poklesu sv靦eln閔o toku o 30%), vysok innost a nevad jim 鑑st sp韓醤. Dal氻m velk齧 plusem pro 瀒votn prost鴈d je, 瀍 LED neobsahuj 炨dnou rtu. V韈e informac o LED viz teorie
 • Sv韙idla jsou ur鑕na pro mont釣 do kazetov齝h podhled modul M625 s viditeln齧i syst閙y nosn齝h li歵 i do s醖rokartonu.
 • Pokud si nejste jisti druhem podhledu pod韛ejte se na p鴈hled podhled
 • V ppad mont釣e do s醖rokartonu je pot鴈ba sada dr炨k - nutno objednat samostatn.
 • Z醟ladn t靗eso sv韙idla je vyrobeno z ocelov閔o plechu tl. 0,5mm a opat鴈no b韑ou pr釟kovou barvou odolnou desinfek鑞韒 a 鑙stic韒 prost鴈dk鵰. Jmenovit nejvy殮 teplota okol ta 25oC.
 • Barevn proveden: standardn odst韓 b韑 RAL 9003 (jin viz proveden na pn).
 • Optick 栳st sv韙idla je tvo鴈na optick齧 krytem - bli灇 popis optick齝h m瀍k a kryt

   MIKROPRISMA - kryt z nejnov靔氻ho velice kvalitn韍o optick閔o materi醠u, kter zaji殱uje omezen jasu sv韙idla    L<1000 cd/m² nad 65°. Omezuje jas i v 鷋lech, kde to nen mo瀗 zajistit optickou m瀔ou. Sv韙idlo tak    poskytuje optim醠n distribuci sv靦la a z醔ranu osln靚 v souladu s platnou normou pro osv靦len kancel狲.    Kryt je ve sv韙idle z optick齝h d鵹od um韘t靚 hrub氻 stranou ven!

   OPAL - kryt je levn靔氻 variantou. Sv韙idla opat鴈n t韒to krytem jsou vhodn靔氻 pro pou瀒t do obchodn韈h    prostor, recepc, chodeb apod.

   PLEXI - kryt je levn靔氻 variantou. Sv韙idla opat鴈n t韒to krytem jsou vhodn靔氻 pro pou瀒t do obchodn韈h    prostor, recepc, chodeb apod.

Index pod醤 barev (Ra):

 • Standardn dod醰醡e LED s indexem barevn閔o pod醤 Ra > 80, na pn i Ra > 90 a teploty chromati鑞osti od teple b韑 a po studenou b韑ou.

Teplota chromati鑞osti („barva sv靦la“)

 • U z狲ivkov齝h sv韙idel lze zvolit teplotu chromati鑞osti volbou pou瀒t z狲ivky.
  U LED sv韙idla je mo瀗o tak zvolit „barvu sv靦la“, toto je pot鴈ba v歛k prov閟t ji p鴌 objedn醰ce!
  830 - teple b韑 (cca 3000K, podobn sv靦lu 炨rovek)
  840 - b韑 (cca 4500K)
  865 - studen b韑 (cca 6500K, do modra)

Elektro v齜ava:

 • Sv韙idla jsou vyr醔靚a pro jmenovit nap靦 230V/50Hz.
 • Sv靦eln zdroj: LED
 • Pro p鴌pojen slou烅 3-p髄ov bez歳oubov svorkovnice pro vodi鑕 do prezu 2,5mm2.
 • Stupe ochrany krytem (kryt): IP40 - p鴈hled stup蝙 kryt IP
 • Ve歬er elektrokomponenty montovan do sv韙idla i sv韙idla samotn jsou schv醠ena k bezpe鑞閙u provozu a na v歟chna sv韙idla bylo ve smyslu z醟ona . 22/97 Sb. dle ustanoven 13 odst. 5 v platn閙 zn靚 vyd醤o „Prohl釟en o shod“

Proveden na pn:

 • Osazen konektorem gesis bli灇 popis konektor
 • Barevn proveden jin ne RAL9003 (b韑) - mo瀗osti
 • Stm韛ateln proveden - sv靦eln tok je pak mo瀗o regulovat v rozmez 1-100%.

Pou瀒t:

Sv韙idla jsou vhodn jak k osv靦lov醤 b鞛n齝h kancel狲 (kancel狲sk sv韙idla), u鑕ben a spole鑕nsk齝h m韘tnost, tak i do prostor s vysok齧i n醨oky na zrakov v齥on.Elkovo 菶PEL蚄V 齬oba a prodej z狲ivkov齝h a LED sv韙idel - 萫sk republika


Copyright © 2018 ELKOVO, 萫pel韐 – v歟chna pr醰a vyhrazena

[CNW:Counter]