LED sv韙idla BEST CLEAN do kovov閔o podhledu M598

LED sv韙idla BEST CLEAN do kovov閔o podhledu M598

Modern, 鷖porn, interi閞ov LED sv韙idla.

Popis sv韙idel:

 • LED Sv韙idla typu Best Clean se vyzna鑥j velice propracovanou konstrukc a jejich proveden zaru鑥je ty nejlep氻 parametry v鑕tn podm韓ky na omezen jasu. Omezen閔o jasu L<1000 cd/m2 je dosa瀍no p鴌 vyza鴒vac韒 鷋lu nad 60°. Sv韙idla jsou tedy vhodn i do prostor, kde se vyu烅vaj monitory.
 • Sv韙idla je mo瀗o pou烅t i pro pracovi歵 vybaven laserem.
 • Sv韙idla jsou ur鑕na pro mont釣 do KOVOV蒆O podhledu M598.
 • Pokud si nejste jisti druhem podhledu pod韛ejte se na p鴈hled podhled
 • Z醟ladn t靗eso sv韙idla je vyrobeno z ocelov閔o plechu tl. 0,5 mm a opat鴈no b韑ou pr釟kovou barvou odolnou vi desinfek鑞韒 a 鑙stic韒 prost鴈dk鵰.
 • LED sv韙idla - sv韙idla vyu烅vaj nejpokrokov靔氻 sv靦eln zdroj, tedy sv靦lo emituj韈 diody LED (Light Emitting Diodes).
 • Hlavn p鴈dnost LED je dlouh 瀒votnost (50.000 provozn韈h hodin p鴌 poklesu sv靦eln閔o toku o 30%), vysok innost a nevad jim 鑑st sp韓醤. Dal氻m velk齧 plusem pro 瀒votn prost鴈d je, 瀍 LED neobsahuj 炨dnou rtu. V韈e informac o LED viz teorie
 • P鴌 v齬ob pou烅v醡e kvalitn LED 鑙py s innost vy殮 ne 100 lm/W.
 • Standardn odst韓 b韑 RAL 9003, jin odst韓y nap. RAL 9010 nebo RAL 9006 jsou mo瀗 po domluv.
 • Optick kryt z matn閔o tvrzen閔o bezpe鑞ostn韍o skla je ke sv韙idlu p鴌pevn靚 pomoc velice kvalitn韈h neodymov齝h permanentn韈h magnet. Sklo tedy nen dr瀍no 炨dn齧 pdavn齧 r醡e鑛em nebo uz醰靣y a p鴌 鑙歵靚 jsou omezena nepstupn m韘ta (r鵽n sp醨y) na minimum. Tento kryt je ke sv韙idlu d醠e fixov醤 pomoc bezpe鑞ostn韈h ocelov齝h lanek, aby ani p鴌 v齧靚 sv靦eln齝h zdroj nemohl spadnout.
 • Pro otev鴈n sv韙idla je nutno pou烅t psavku (objedn醰 se zvl釟)

Index pod醤 barev (Ra):

 • U z狲ivkov齝h sv韙idel lze zvolit teplotu chromati鑞osti volbou pou瀒t z狲ivky.
  U LED sv韙idla je mo瀗o tak zvolit „barvu sv靦la“, toto je pot鴈ba v歛k prov閟t ji p鴌 objedn醰ce!
 • Pro laborato鴈 je normou vy瀉dov醤o Ra>80.
 • Pro ordinace a opera鑞 s醠y je normou vy瀉dov醤o Ra>90.

Teplota chromati鑞osti (barva sv靦la):

 • U z狲ivkov齝h sv韙idel lze zvolit teplotu chromati鑞osti volbou pou瀒t z狲ivky.
  U LED sv韙idla je mo瀗o tak zvolit „barvu sv靦la“, toto je pot鴈ba v歛k prov閟t ji p鴌 objedn醰ce!

830 - teple b韑 (cca 3000K, podobn sv靦lu 炨rovek)
840 - b韑 (cca 4000K)
865 - studen b韑 (cca 6500K, do modra)

Elektro v齜ava:

 • Sv韙idla jsou vyr醔靚a pro jmenovit nap靦 230V/50Hz.
 • Sv靦eln zdroj: LED
 • Pro p鴌pojen slou烅 3-p髄ov bez歳oubov svorkovnice pro vodi鑕 do prezu 2,5mm2.
 • Stupe ochrany krytem (kryt): IP65 - p鴈hled stup蝙 kryt IP
 • Ve歬er elektrokomponenty montovan do sv韙idla i sv韙idla samotn jsou schv醠ena k bezpe鑞閙u provozu a na v歟chna sv韙idla bylo ve smyslu z醟ona . 22/97 Sb. dle ustanoven 13 odst. 5 v platn閙 zn靚 vyd醤o „Prohl釟en o shod“

Proveden na pn:

 • Osazen konektorem gesis bli灇 popis konektor
 • Barevn proveden jin ne RAL9003 (b韑) mo瀗osti
 • Stm韛ateln proveden - sv靦eln tok je pak mo瀗o regulovat v rozmez 1-100%.

Pou瀒t:

Sv韙idla jsou svou konstrukc p鴈dur鑕na do 鑙st齝h prostor i t nejvy殮 kategorie (opera鑞韈h s醠, JIP, v齬oba l閗), tedy do prostor s vysok齧i bezpe鑞ostn韒i n醨oky, jako jsou nap. farmaceutick spole鑞osti, nemocnice, v齬obce elektronick齝h sou栳stek atd. Sv韙idla je mo瀗o pou烅t i pro pracovi歵 vybaven laserem.Elkovo 菶PEL蚄V 齬oba a prodej z狲ivkov齝h a LED sv韙idel - 萫sk republika


Copyright © 2018 ELKOVO, 萫pel韐 – v歟chna pr醰a vyhrazena

[CNW:Counter]