Halogenidové výbojky

Velmi účinnou možností, jak zlepšit vlastnosti rtuťového výboje, je využití některých prvků nebo sloučenin, jejichž záření žádoucím způsobem doplňuje čárové spektrum rtuti. (např. kovy vzácných zemin (Na, Tl, In, Dy, Tm, Ho…) mají velmi husté čárové spektrum v celé viditelné oblasti, ale nejsou vhodné v čistém stavu).
Ukázalo se že nejvhodnější je použití chemických sloučenin - halogenidů (jodidy, popř. bromidy).
Halogenidové výbojky jsou tedy vysokotlaké výbojky, jejichž světlo vzniká převážně zářením par rtuti a produktů štěpení halogenidů.

Pro zapalování je nutný vysokonapěťový zapalovač s amlitudou impulsu až 4,5kV.
Výboj nejprve probíhá v parách rtuti a v inertním plynu. S nárůstem teploty se zvyšuje koncentrace halogenidů ve výboji.

Nevýhodou halogenidových výbojek je větší změna kolorimetrických parametrů v průběhu života. Tuto nevýhodu se podařilo odstranit použitím keramického hořáku (z polykrystalického oxidu hlinitého). (Hořák u klasických halogenidových výbojek je ze speciálního křemenného skla.)
Ve výrobě jsou oba typy výbojek, proto je třeba si dát pozor při koupi výbojky na typ hořáku.

výkonová řada 35 - 2000W
Ra 65 - 96
Tc 3000 - 3400 K
měrý výkon 52 - 110 lm/W
životnost 5.000 až 10.000 h

Použití:

Halogenidové výbojkyElkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]