Fotometrické veličiny

Zářivý tok: Fe 1 watt (W) výkon přenášený zářením.


LamdaSvětelný tok: F 1 lumen (lm)
Světelně technická veličina, která odpovídá zářivému toku a vyjadřuje schopnost zářivého toku způsobit zrakový vjem, se nazývá světelný tok F. Jednotkou je 1 lumen (lm). Světelný tok monochromatického záření F(l) = K(l).Fe(l), kde K(l) je světelná účinnost monochromatického záření vlnové délky l a Fe(l) je zářivý tok na vlnové délce l.


Prostorový úhel: W 1 steradián (sr)
Jeho velikost je určena velikostí plochy vyťaté kuželovou plochou na povrchu koule o jednotkovém poloměru, jejíž střed je totožný s vrcholem uvažované kuželové plochy.
W=A/r2 (sr; m2,m). max velikost = 4p.


Svítivost: I 1 candela (cd)
Veličina, která udává střední hustotu světelného toku do prostorového úhlu. Svítivost Ig do určitého směru určeného úhlem g je dána vztahem

Svítivost


Osvětlenost (intenzita osvětlení): E 1 lux (lx)
Veličina udávající, kolik světelného toku f dopadne na plochu A

Osvětlenost (intenzita osvětlení)
kde:
Ig…svítivost pod úhlem g
l… vzdálenost
f… dopadající světelný tok
S… osvětlovaná plocha


Jas: L 1 (cd.m-2)
Veličina, na kterou bezprostředně reaguje zrakový orgán.

Jas

Jas

kde A cosg je viděná plocha, I je svítivost v daném směru.


Kontrast jasu: K (-)
Aby pozorovatel mohl rozlišit předměty pozorované v zorném poli, je třeba, aby předměty měly dostatečně rozdílné jasy popř. barvy (kontrast jasu nebo barev).
Kontrast jasu
kde Ld je jas rozlišovaného detailu a Lp je jas okolí resp. pozadí dle normy ČSN 36 0450

velký K > 0,8 – velmi dobrá rozlišitelnost
střední 0.5 < K < 0,8 – dobrá rozlišitelnost
malý K < 0,5 – špatná rozlišitelnost


Poměrná pozorovací vzdálenost kritického detailu: D/d (-)
Stanoví se jako podíl pozorovací vzdálenosti D k velikosti kritického detailu d. (D/d > 3330 .. D/d < 500) Dle poměrné pozorovací vzdálenost kritického detailu a kontrastu jasu se stanovují požadavky na osvětlenost z hlediska zrakové obtížnosti úkolu.

Poměrná pozorovací vzdálenost kritického detailu


Měrný světelný výkon: h (lm.W-1
Měrný výkon světelného zdroje je podíl vyzařovaného světelného toku a  příkonu. Jde o jeden z nejdůležitějších parametrů světelného zdroje, který charakterizuje efektivnost přeměny energie elektrické na světelnou.


Křivka svítivostiKřivka svítivosti: Křivky (čáry) svítivosti znázorňují svítivosti samostatného zdroje nebo svítidla se zdrojem. Sestrojují se pro rovinu proloženou sv. zdrojem popř. svítidlem. Jsou-li zdroj nebo svítidlo konstruovány tak, že rozložení svítivosti je rotačně souměrné kolem jeho svislé osy, sestrojujeme jen jednu čáru svítivosti v jedné svislé rovině. Není-li rozložení svítivosti rotačně souměrné, je je nutno nakreslit čar víc. Čáry svítivosti sestrojujeme do soustavy polárních souřadnic, při čemž je zdroj světla umístěn ve středu soustavy. Čáry konstruujeme v cd/klm.


Příklad výpočtu: Z dříve uvedeného již lze vypočítat osvětlení v kontrolním bodě. Jedná se pouze o přímou složku osvětlení, neuvažujem tedy že se nějaké svělo odrazí např. od stěn.

Příklad výpočtu k nahlédnutí zde >>>Elkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]