Elektronické předřadníky

Toto je pouze torie týkající se elektronických předřadníků. Firma ELKOVO Čepelík předřadníky nevyrábí, pouze je používá do svých vítidel. Pokud by jste chtěli pouze koupit elektronický předřadník tak se otočte na dodavatele např. (HELVAR - DNA, Tridonic a Osram - Schäfer s Sýkora, Philips - Elektro S.M.S.)

Z historie: V souvislosti s poznatky o výhodách provozu zářivek při vysoké frekvenci se objevily nové možnosti předřadníků. Vysoká frekvence napájecího napětí umožňuje značně zmenšit hmotnost a rozměry tlumivek. S rozvojem elektroniky a miniaturizací součástek se také objevily vhodné měniče frekvence, které se stali základem elektronických předřadníků.

Měrný výkon, frekvence napájecího napětí

Současnost:

Elektronický předřadník obsahuje tlumivku, zařízení pro zapálení výboje a zařízení ke kompenzaci účiníku.
Pracuje na frekvenci cca 30 kHz.

Blokové schéma elektronického předřadníku:

Blokové schéma elektronického předřadníku:

V obvodu předřadníku je síťové napětí nejprve usměrněno diodovým můstkem a vyhlazeno elektrolytickým kondenzátorem. Blok III je polomůstkový tranzistorový převodník, který převádí stejnosměrné napětí na vysokofrekvenční energii dodávanou do světelného zdroje (blok V). Řídicí obvod IV spouští oscilaci a monitoruje činnost obvodu. Vzhledem k  vysokorychlostnímu spínání převodníku a proudovým impulsům procházejícím usměrňovačem je předřadník zdrojem elektromagnetické interference. Tato interference je potlačena blokem I, což je jednoduchá dolní propust LC. Tento obvod filtruje jak nízkofrekvenční harmonické proudy, tak vysokofrekvenční interferenci, a zajišťuje také dostatečnou úroveň imunity proti rušení ze sítě. Tento pasivní filtr LC se používá pouze v  několika málo řadách elektronických předřadníků HELVAR, např. EL-FD. Výhodami filtru s tímto provedením jsou jednoduchost a spolehlivost, doprovázené neobyčejně robustní konstrukcí: odolá vysokofrekvenčním přechodovým jevům s napětím vyšším než síťové napětí. Tento konvenční filtru LC má výrazně omezenou schopnost snižovat harmonické složky síťového proudu na velmi nízkou úroveň, proto byly vytvořeny obvody s  novou konstrukcí. V této koncepci byl do předřadníku přidán nový blok (VI). Jedná se o předřazený převodník, který převádí průběh síťového proudu v předřadníku na sinusoidu a zajišťuje velmi nízký podíl harmonických složek.

Elek. předřadník

Přednosti zapojení s elektronickým předřadníkem vůči klasickému zapojení:

  • téměř okamžitý start bez blikání (doba startu závisí na konstrukci předřadníku)
  • větší měrný výkon (nižší příkon)
  • nižší ztráty na předřadníku
  • prodloužená životnost zářivek z 12.000 hod na 16.000 hod
  • odstranění stroboskopického efektu
  • možnost stmívání (u stmívatelných předřadníků)

Více o možnostech smívání naleznete v sekci Elektronické předřadníky + StmíváníElkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]