02.06.2015 00:00

Cena Francouzsko-české obchodní komory

Cena Francouzsko-české obchodní komory

Dne 2. června 2015 obdržela naše firma cenu Francouzsko-české obchodní komory. 

Každý rok se Francouzsko-česká obchodní komora snaží zviditelnit firmy, které myslí na svou budoucnost a náležitě je ocenit. Cílem udílení těchto cen je motivovat další výrobní a průmyslové podniky, aby se zapojily do procesu vzdělávání. 

V roce 2015 byly oceněny firmy za spolupráci se středními odbornými školami a učilišti a za inovativní přístup k technickému vzdělávání. 

 
Naše firma je laureátem kategorie
Spolupráce malých a středních podniků se středními odbornými školami nebo učilišti

Spolupráce se Střední průmyslovou školou strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školou Liberec

  • V roce 2010 otevření vzdělávacího centra – uhrazení veškeré světelné techniky, podíl na sestavování úloh pro praktická cvičení, dodávání svítidel, instalace moderní osvětlovací technologie ve všech třídách, pomoc při řešení technických problémů, možnost praxe pro studenty. 

Pro více informací navštivte webovou adresu http://www.ccft-fcok.cz/prix

Fotografie z výstavby naleznete na webové stránce průmyslové školyElkovo ČEPELÍKV ýroba a prodej zářivkových a LED svítidel - Česká republika


Copyright © 2018 ELKOVO, Čepelík – všechna práva vyhrazena

[CNW:Counter]